FÖRETAGET

Primo Hiss AB och dess verksamhet


•Huvudkontor i Helsingborg.

•Vi arbetar geografiskt mellan Laholm i norr till Trelleborg i söder (västra halvan av Skåne)

•Våra verksamhetsområden är Service, Jour & reparation, Modernisering av bef. hissar,

Nyinstallation av hissar

•Primo Hiss i Skåne arbetar med kända fabrikat (majoritet Svenska leverantörer)

•Vi är 9 st. medarbetare med lång erfarenhet

•Genomsnittlig omsättning 14-16 MSEK

•Vi arbetar med samtliga fabrikat på marknaden avseende service

•Vi har 24h felmottagning

•Vi har ett avancerat system för serviceplanering, återrapportering samt statistik

•Vi håller hårt på säkerhet och miljö

•Vår ambition att alltid samverka med våra kunder på ett personligt plan

•Grundades i augusti 2008

•Rickard Strand & Magnus Jönsson ägare, jobbar i verksamheten (båda tidigare Schindler hiss AB)


Varför Primo Hiss?

 

Vi är ett mindre företag med en minimerad administration, optimerade lokaler, fordon etc. samt ett stort själv/medbestämmande vilket annars förbrukar såväl tid som pengar.

Vi försöker alltid att ha en fortlöpande dialog med våra kunder om åtgärder/insatser så inga överraskningar sker.


•Vi arbetar med öppna system, låga drift & underhållskostnader

•Vårt timpris är i regel 150-300 SEK lägre än de större aktörerna

•Våra inställelsekostnader, reseersättningar är 20-30% lägre

•Primo Hiss arbetar i dialog med sina kunder för bästa samverkan och effekt

•Primo Hiss arbetar med förebyggande underhåll (innan anläggningar går sönder och stannar)

•Företaget har med sin lokala anknytning och korta beslutsvägar de ideala förutsättningarna för maximal nytta gentemot kunden


Besöksadress:


Gravörgatan 1

25360 Ramlösa

Tel: 042-152 270

Fax: 042-155 360

556761-9886


Email: info@primohiss.seGravörgatan 1, 25360 Ramlösa 042-152270 info@primohiss.se

PRIMO HISS Copyright @ All Rights Reserved 2019