FELANMÄLAN

Felanmälan!


Om ni upplever driftstörningar på er hiss, exempelvis:


•Hissen kommer ej när ni kallar

•Hissen stannar ej rätt i plan

•Dörrar kärvar eller låter/gnisslar

•Inget händer när ni trycker på destinationsknapp i hisskorgen

•Mekaniska ljud i schaktet som inte tillhör ”normalbilden”


Då ringer ni vår 24 timmars felanmälan på nummer: 042-152271


När vår larmcentral svarar ska ni:


•Uppge ert namn

•Mobilnummer

•Vilken funktion ni har i byggnaden (boende, fastighetsvärd, besökande etc.)

•Uppge en så detaljerad beskrivning som möjligt av det upplevda felet/symtomen

•Vilken eventuell riktning hissen hade vid felets tillkomst (på väg upp eller ned)

•Vilket våningsplan som är aktuellt (ange det våningsplan som hissen har)

•Ungefärlig tid när felet skedde

•Ev. kontaktuppgifter/mobilnummer/email för återkoppling (gäller ofta fel anmälda av fastighetstekniker)


Fast i hiss!


Om någon sitter fast i hissen och inte själv kan larma, ring 042-152271 och anmäl enl. ovanstående punkter med det viktiga tillägget att någon sitter fast. Om man fastnar i en hiss kan inte luften ta slut, korgen kan inte rasa ned, korgen är dessutom ofta utrustad med nödbelysning.


Om ni själva fastnar i en hiss, kontrollera om denna är utrustad med nödtelefon. Om det finns nödtelefon använd den genom att hålla inne larmknappen tillräckligt länge så att man hör att den ringer upp. När larmcentral svarar anmäl att ni sitter fast samt de ovanstående detaljerna så får vi de bästa förutsättningarna att utföra evakuering och felsökning på fortast vis.


Rör ingenting, all manipulation med en defekt hiss är livsfarlig! Invänta kvalificerad tekniker.


Gravörgatan 1, 25360 Ramlösa  042-152270    info@primohiss.se

PRIMO HISS Copyright @ All Rights Reserved 2019