KVALITET & MILJÖ

Primo Hiss har sedan starten strävat efter att kvalitetssäkra sin verksamhet genom definierade rutiner, egenkontroller, organisationsuppbyggnad samt stödjande IT-system. Företaget har dessutom en klar och tydlig inställning till hur en hög och säker arbetsmiljö skall uppnås.

I vår dagliga verksamhet skapas, tilldelas samt återrapporteras samtliga arbetsuppgifter (såväl servicearbetsorders, anmälda hissfel samt projektarbeten). Detta system ger oss fullständig genomlysning och uppföljning i realtid och används inte bara som rapport och statistikverktyg utan även som ett verktyg för framtida insatser och planering. Alla utförda arbeten och dess återrapporterade detaljer överförs till företagets ekonomisystem varefter fullständig transparens uppnås.


I bifogade länkar ges exempel på hur projektorienterade kvalitetsplaner och projektorienterade arbetsmiljöplaner kan se ut. Klicka även på länken som schematiskt beskriver vårt orderhanteringssystem.
Primo Hiss AB:s Kvalitetspolicy:


Primo Hiss AB ska leverera varor och tjänster som motsvarar våra kunders behov.


Primo Hiss AB strävar efter:


•Att tillvarata kundernas långsiktiga behov


•Att ha en daglig dialog med kunder och leverantörer


•Att förebygga fel


•Att maximera användandet av material med Svenskt ursprung/intresse


•Att våra kontakter med kunder och leverantör skall vara långsiktiga


•Att sätta hälsa och säkerhet i fokusPrimo Hiss AB:s miljöpolicy:


•Vi optimerar vår förbrukning av energi och material


•Vi minimerar miljöbelastningen från våra transporter


•Vi minimerar avfall


•Vi efterlever gällande lagar och förordningarGravörgatan 1, 25360 Ramlösa 042-152270 info@primohiss.se

PRIMO HISS Copyright @ All Rights Reserved 2019