ORGANISATION

Företaget har sedan starten i början av 2008 verkat för korta beslutsvägar där stort egenansvar på individnivå verkat som ett incitament för företagets målsättning, att lämna ifrån oss utförda entreprenader enligt ingånget avtal med högsta kvalitet.


Primo Hiss personal består av välutbildade tekniker med hög kompetens och god erfarenhet. Medelåldern ligger på cirka 35 år och samtliga är kvalificerade för felsökning och jourverksamhet. Våra medarbetare innehar de flesta utbildningar och certifikat som branschen kräver (ex. Bas U & Bas-P, Heta arbeten, Arbetsmiljö, Elsäkerhet, Entreprenadjuridik, Brandansvarig LOU m.m.).


Företaget verkar på Skånes västkust från Ängelholm i norr till Trelleborg i söder.

Vi är för närvarande 9 st. anställda och har för avsikt att fortsätta expandera inom kort.


Primo Hiss utför sina åtaganden med egen personal (om UE används är de uteslutande svenska vilka är granskade med avseende på vandel/referenser).


De två delägarna har båda mellan 20 och 30 års erfarenhet och har under denna tid arbetat med de flesta förekommande arbetsuppgifter branschen erbjuder såväl tekniskt som exekutivt.

Gravörgatan 1, 25360 Ramlösa 042-152270 info@primohiss.se

PRIMO HISS Copyright @ All Rights Reserved 2019