REFERENSER

Primo Hiss är stolta över vår historia och åtskilliga projekt har under åren genomförts. Vi har under åren stött på såväl tekniskt komplicerade  som planeringsmässigt utmanande åtaganden. Vi känner att våra kunder alltid har haft förtroende för oss och att de känt att vi alltid gjort vårt bästa för att  minimera avstängningstider, underlätta för de boende, se till att arbetsplatsen är säker, städad o.s.v.


Primo Hiss har också ett mycket gott facit med avseende på överenskommen projektleverans. I de fallen vi behövt förändra eller planera om har detta skett i bästa dialog med aktuell beställare.


Ta gärna del av några exempel på referensprojekt nedan, vissa av dessa projekt har vi dessutom lämnat garantiåtaganden som vida överstiger branschens och de allmänna bestämmelsernas standarder.


Gravörgatan 1, 25360 Ramlösa 042-152270 info@primohiss.se

PRIMO HISS Copyright @ All Rights Reserved 2019