VERKSAMHET

Service


Förebyggande underhåll

• Underhålla, rengöra, funktionskontrollera, upptäcka slitage eller utmattning av utrustningsdetaljer som utgör risk för driftstopp i närtid)

•Utbyte/reparation av upptäckta ”orosmoment”

Felsökning av driftstopp eller driftstörning

Akut reparation eller provisorisk driftsättning efter felsökning

•Administration & beställning/lager av reservdelar

Jourverksamhet (inställelse  max 0,5-1,0 h efter anmälan)

Larmmottagning 24/7

Administration av nödtelefoner och dess abonnemang (GSM & P100)

Medverkan vid återkommande årlig besiktning (med ex. Inspecta)

Åtgärdande av besiktningsanmärkningar

Upprättande av underhålls/moderniseringsplaner tillsammans med kund

Sammanställning av anläggning eller kundspecifik statistik


Ombyggnad (modernisering)


•Större utbyte av mekaniska och elektriska slitagedetaljer samt ev. utbyte av utseendemässiga detaljer ex. korg, dörrar m.m. p.g.a. ålder

Utbyte eller modernisering av drivenhet, korg, dörrar, elektronik med avseende på gällande regelverk (säkerhet eller miljö)

Kompletteringar/ombyggnad av bef. hiss p.g.a. byggtekniska åtgärder ex. tillkommande våningsplan vid inredning av vindsvåningar till lägenheter.

Modifiering av bef. hiss p.g.a. handikappanpassning


•Nyinstallation


Installation av helt ny hiss vid nybygge av bostäder, handelscentra, järnvägsstationer, studentboende, skolor etc.

Rivning av bef. äldre hiss samt installation av ny hiss i bef. byggnad eller schakt (kallas replacement)

Medverka i projekteringsstadiet
Gravörgatan 1, 25360 Ramlösa 042-152270 info@primohiss.se

PRIMO HISS Copyright @ All Rights Reserved 2019